قرآن کریم کامل (قلم هوشمند)

قراعت هوشمند قرآن به صورت کلمه به کلمه | قراعت قرآن به صورت آیه ای و یا انتخاب یک سوره و پخش هوشمند سوره ها.

قلم هوشمند قرآنی امکاناتش به همین جا ختم نمیشود و با نصب قرآن هوشمند میتوانید از امکانات زیر بهره مند شوید :

○ 35 قاری برتر بین المللی
○ مشاهده آخرین صفحه ی قراعت شده
○ پیدا کردن نزدیک ترین مسجد های اطراف خود
○ استخارہ
○قطب نما
○اوقات شرعی
○تقویم اسلامی